Застосування сучасних методів діагностики в оцінці ефективності лікування синовіта колінного суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Ключові слова: анкілозивний спондиліт, ультразвукове дослідження, синовіт.

Ультразвукове дослідження є одним з важливих методів променевої діагностики завдяки неінвазивності, доступності і простоті дослідження. Ультразвукове дослідження можливо використовувати для моніторинга динаміки протікання захворювання, особливостей запального процесу у суглобах [5, 4, 2, 1], оцінки ефективності проведеного лікування [5] і встановлення показань для оперативного лікування [3].

У доступній нам літературі ці питання відносно хворих на анкілозивний спондиліт висвітлені недостатньо, особливо використання сучасної апаратури – сонографів ІV-V покоління, які дозволяють оцінити в динаміці особливості кровообігу в зацікавленій зоні .

Матеріали і методи

Сонографічне обстеження проведено 36 хворим на анкілозивний спондиліт з синовітом колінних суглобів. З них 34 були чоловіки і 2 жінки у віці від 10 до 48 років. З 36 хворих 24 отримали консервативне і 12 оперативне лікування. З першою стадією захворювання було 10 хворих, другою – 18 і з третьою – 8 хворих.

До групи контролю увійшли 14 пацієнтів (12 чоловіків і 2 жінки) віком від 16 до 45 років, які не мали скарг щодо ураження колінного суглобу, і при клінічному обстеженні у них ознак синовіту не спостерігалося (відсутня дефігурація суглоба, негативний симптом балотування наколінка).

Для ультрасонографії колінного суглобу застосовувався апарат фірми “Siеmens” “Sonoline – SL” з лінійним датчиком частотою 7,5 МГц, та ATL – 3500 з разовими датчиками. Нами визначалася ступінь проліферації синовіального шару, потовщення капсули верхнього завороту, наявність та кількість внутрисуглобової рідини та її ехооднорідність. Перелічені параметри нами порівнювались з аналогічними у здорових людей такого ж віку і статі. Для інтерпретації результатів зображень використовувались стандартизовані площини зрізів, які характеризуються вихідними кістковими орієнтирами.

Визначення товщини синовіальної оболонки та капсули суглоба, наявності рідини у верхньому завороті проводилося в положенні розгинання суглоба. Датчик сонографа розташовували у двох площинах: перпендикулярно та продольно вісі кінцівки на відстані 20–30 мм від верхнього полюсу надколінка.

Результати дослідження та їх обговорення

Ультрасонографічне обстеження є одним з важливих діагностичних критеріїв для вирішення питання про застосування консервативної, чи оперативної тактики лікування. При сонографічному дослідженні колінного суглобу у групі контролю товщина синовіальної оболонки не перевищувала 1 мм, верхній заворот мав щілеподібну форму, кількість суглобової рідини становила біля 4 мл (рис.1)

Рис.1 Сонограма колінного суглоба в нормі (1 – patella, 2 – bursa suprapat., 3 – os.femur, 4 – synovia)
У хворих з синовітом колінного суглобу на ранніх стадіях захворювання при сонографічному дослідженні виявляли збільшення кількості рідини, рівномірне потовщення синовіальної оболонки і капсули суглоба до 5 мм (рис.2).

Рис.2. Сонограма колінного суглоба при синовіті (1 – patella, 2 – bursa suprapat., 3 – os.femur, 4 – synovia)
Така сонографічна картина дозволяла нам передбачувати добрий прогноз з досягненням ремісії. Хворим проводився курс консервативного лікування який включав пункцію суглоба з вилученням надлишкової кількості синовіальної рідини, виконувалися параартикулярні блокади з кортикостероїдними препаратами. Для параартикулярних блокад нами застосовувався розчини дипроспана, чи флостерона. Ці кортикостероїдні препарати включають у себе швидку і пролонговану дію.
Після проведення пункції суглоба і параартикулярного введення кортикостероїдних препаратів накладалася з’ємна гіпсова пов’язка у положенні розгинання у колінному суглобі. На ніч на область колінного суглоба накладався компрес з однією з нестероїдних протизапальних мазей (індометацинова, бутадіонова і т. д.). Таку пов’язку накладали на ніч, вдень її знімали і проводили фізіотерапевтичні процедури (фонофорез з гідрокортизоновою маззю, міостимуляцію м’язів стена), вправи лікувальної фізкультури були направлені на збереження об’єму рухів у суглобах. Хворий отримував повний курс консервативної терапії з урахуванням стадії та активності захворювання.
У хворих з хронічним рецидивуючим синовітом суглобу при сонографічному дослідженні виявляли збільшення кількості суглобової рідини, нерівномірне потовщення синовіальної оболонки і капсули більше ніж на 5 мм. Верхній заворот становився розширеним, заповнений надлишковою кількістю суглобової рідини і розростаннями синовіальної оболонки з чисельними перетинками (рис.3).

Рис.3. Сонограма колінного суглоба у хворого З. Верхній заворот розширений, заповнений надлишковою кількістю суглобової рідини і розростаннями синовіальної оболонки з чисельними перетинками (1 – patella, 2 – bursa suprapat., 3 – os.femur, 4 – synovia з чисельними перетинкамим)

У деяких випадках синовіальна оболонка займала весь верхній заворот. Така сонографічна картина мала негативне прогностичне значення для консервативного лікування, оскільки воно не дозволяло досягти ремісії. Тому нерівномірне потовщення синовіальної оболонки (більше 5 мм) з її розростанням у верхньому завороті і наявністю перетинок у суглобі є одним з негативних прогностичних критеріїв для консервативного лікування.

Отже, при неефективності консервативного лікування на протязі 4–6 місяців, що підтверджується клінічними, лабораторними, ультрасонографічними даними, хворому показане оперативне лікування – синовектомія колінного суглоба.

Операція синовектомії має профілактичне значення оскільки розвиток запалення у суглобі починається з синовіальної оболонки. Вилучення синовіальної оболонки приводить до розриву патологічного ланцюга запального процесу, що також є профілактикою деструкції хряща і кісткової тканини суглоба.

У тих випадках, коли запальний процес вражає фіброзну частину капсули, зв’язок, хрящ і кісткову частину суглоба з розвитком пануса, остеофітів, виконували синовкапсулектомію, яка у закордонній літературі отримала назву – debridеment.

Висновок

Таким чином, застосоване нами сонографічне обстеження хворих на анкілозивний спондиліт з синовітами колінних суглобів дозволило оцінити стан колінного суглоба, отримати об’єктивний критерій для вибору тактики та оцінки ефективності проведеного лікування.

РЕФЕРАТ

Применение современных методов диагностики в оценке ефективности лечения синовиита коленного сустава у больных анкилозирующим спондилитом
М. В. Полулях, С. И. Герасименко, А. Я. Вовченко, В.П. Черняк

Институт травматологии и ортопедии АМН Украины

Ключевые слова; анкилозирующий спондилит, ультразвуковое исследование, синовиит.

Ультразвуковое обследование проведено 36 больным анкилозирующим спондилитом с синовиитом коленного сустава. Из них 34 были мужчины и 2 женщины в возрасте от 10 до 48 лет. На ранних стадиях заболевания определяти увеличение количества внутрисуставной жидкости, равномерное утолщение синовиальной оболочки и капсулы сустава. У больных с хроническим рецидивирующим синовиитом сустава определяли увеличение количества суставной жидкости, неравномерное утолщение синовиальной оболочки и капсулы с множественніми перегородками.

Застосування сучасних методів діагностики в оцінці ефективності лікування синовіта колінного суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт
М. В. Полулях, С. І. Герасименко, А. Я. Вовченко, В.П. Черняк

Інститут травматології та ортопедії АМН України (Київ)

Ультразвукове обстеження проведено 36 хворим на анкілозивний спондиліт з синовітом колінного суглоба. З них 34 були чоловіками і 2 жінки у віці від 10 до 48 років. На ранніх стадіях захворювання виявили збільшення кількості внутрисуглобової рідини, рівномірне потовщення синовіальної оболонки і капсули суглоба. У хворих з хронічним рецидивуючим синовітом суглоба виявили збільшення кількості суглобової рідини, нерівномірне потовщення синовіальної оболонки і капсули з чисельними перетинками.

Abstract

The Appliance of Ultrasonic Diagnostics in Treatment of synovit of the Knee Joint in Patient Having Ankylosing Spondylitis
M. Poluliakh, S. Gerasymenko, A. Vovchenko, V. Tchernjak

Key words: ankylosing spondylitis, ultrasound therapy, synovitis.

The result of complex examination of knee joint synovitis in 36 patients having ankylosing spondilitis is presented. 34 of them were males and 2 patients were females at the age of 10 – 48. At early stages of the desease in patients having synovitis of the knee joint the increasment of the in-joint liquid and equal beading of synovitis involucre and velum of the joint was found by means of ultrasound. In patients having chronic recidivous synovitis of the joint the increasment of the in-joint liquid, unequal beading of synovitis involucre and velum was found.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Cunnane G., Brophy D.P., Gipney R.G., Fitzgerald O. Diagnosis and treatment of heel pain in chronic inflammatory arthritis using ultrasound // Semin. Arthritis Rheum. – 1996. – Vol.25. – P.383-389.
  2. Gerber TA, Priem J, Michel BA Sonografie des Bewegungsapparates. Thieme, Stuttgart, New York. 2000. – 212 s.
  3. Harland U, Sattler H Ultraschallfibel, Orthopaedie, Traumatologie, Rheumatologie, II. Aufl. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokio. 1999. – 191 s.
  4. Konermann W, Gruber D Ulraschalldiagnostik der Stuetz- und Bewegungsorgane. Thieme, Stuttgart, New York. 2000. – 284 s.
  5. Sattler H. Sonographie bei entzuendlich-rheumatischen Erkrankungen //Der Orthopaede. 2002. – Band 31. – N 2. – P.154 – 155.

Полулях М.В., Вовченко Г.Я., Зубко Л.Є. Застосування сучасних методів дослідження в діагностиці анкілозивного спондиліту. Матеріали IV Національного конгресу ревматологів України. – 2005. – 99 – 107 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.