Особливості тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит

Ревматоїдний артрит - аутоімунне захворювання організму, в основі якого лежить системне прогресуюче ураження сполучної тканини з переважною зацікавленістю суглобів, що призводить до їх руйнування та втрати функції останніх.

При ураженні кульшового суглоба у даної категорії хворих тотальне ендопротезування його є єдиним ефективним методом оперативного лікування.

При плануванні подібних оперативних втручань слід враховувати наступні особливості: у більшості хворих спостерігається зниження щільності кісткової тканини, а 70 % визначається остеопороз; ураження не обмежується тільки кульшовим суглобом, а як правило є контрактури в суміжних суглобах; силові характеристики даного контингенту хворих значно знижені; в анамнезі у таких хворих наявність базисної та глюкокортикоїдної терапії.

Аналіз рентгенограм показав, що характерним ураженням кульшового суглоба є протрузійні коксити, що під час операції часто змушує виконувати пластику дефектів кістковим трансплантатами.

Вивчення остеогенної активності цієї категорії хворих свідчить про зниження регенераторного потенціалу кісткової тканини, результатом чого є порушення нормальних темпів перебудови її з переважання процесів деструкції.

Враховуючи дані клініко-лабораторних досліджень, рентгеноморфометрії, ультразвукової денситометрії, тесту Споторно-Романьолі цим хворим, в залежності від ситуації, виконувалося тотальне ендопротезування кульшового суглоба з фіксацією компонентів безцементним способом, або на цементі.

Під час операції проводився забір кісткової тканини з різних ділянок кульшового суглоба. Таким чином вивчалася профібробластична активність клітин попередників кістково мозку у цього контингенту хворих.

Отримані дані свідчать, що у 20% хворих остеогенний потенціал майже не порушений, а у 30% хворих він майже відсутній. Інші 50% хворих мають знижений остеогенний потенціал.

У віддалених результатах від 3 років було прослідковано більше 75% прооперованих хворих, яким виконувалося тотальне ендопротезування кульшового суглоба. Як добрі можна розцінити 78%, задовільні - 19%, незадовільні 3 %.

 


Авторские статьи
Косточки на пальцах стоп

Суставы спасет капремонт

Переломы шейки бедренной кости

Асептический некроз головки бедренной кости

Сучасний погляд на первинне ендопротезування кульшового суглоба

Ендопротезування кульшового суглоба при тяжких типах дисплазії

Эндопротезирование тазобедренного сустава

Эндопротезирование коленного сустава

Эндопротезирование локтевого сустава

Особливості тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит

Програма фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит при ендопротезуванні колінного суглоба

Профілактика ускладнень при ендопротезуванні колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит

Аналіз оперативних методів лікування через- та міжвертлюгових переломів стегнової кістки у хварих похилого та старечого віку

Програма реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба з приводу через - та міжвертлюгових переломів стегнової кістки у хворих похилого та старечого віку

Ультрасонографическое исследование дисков поясничного отдела позвоночника у больных анкилозирующим спондилоартритом

Застосування сучасних методів діагностики в оцінці ефективності лікування синовіта колінного суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт

Стан м'язів стегна у хворих на ревматоїдний артрит, на пізніх стадіях захворювання, за даними електроміографічного дослідження

Ортопедичне лікування хворих на анкілозивний спондиліт (хворобу Бєхтєрєва)

Програма реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба з приводу через- та міжвертлюгових переломів стегнової кістки

Досвід первинного ендопротезування кульшового суглобу

Особенности тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у больных ревматоидным артритом

Профилактика осложнений при эндопротезировании коленного сустава у больных ревматоидным артритом

Артроскопия